Kuokoa 1


Hawaiian language article about Emma Lahela Ho'okano, Oct. 9, 1924, part 1.  English translation in red done by Barbara Donehue via Ernie Hookano.  NUPEPA KUOKOA, HONOLULU,T, H., POAHA, OKATOBA, 9.1924. _____ELIMA
HE MAU MAKAO HOALOHALOHA NO KUU LEI ALOHA, MRS. EMMA LAHELAKAAKAUALIILANI SILVA HOOKANO.

Mr Sol. Hanohano, Aloha nui oe: E oluolu mai oe, ina he wahi kaawale kekahi no ka'u wahi puolo waimaka aloha no kuu lei, a nau hoi ia e hii aku i ka ukana luuluu, a hoike aku ma na kihi eha o kuu aina aloha, mai ka la puka ma Kamukahi, ahiki loa aku i ka la ko welo i Lehua, i ike mai ai na kini makamaka o kuu lei aloha. 
Mr. Sol Hanohano, a big aloha to you:
Please, if there is available space for my dear tearful package of love for my child, then indeed carry the sorrowful freight, and display to the outermost corners of my beloved land, from the rising of the sun in Kamukahi all the way to its setting at Lehua, for the multitude of friends of my beloved child to see.

Oiai ko'u hoi ana a noho ma Koolau me kuu mau moopuna no Ka hoomaha ana iloko o ka mahina o Sept. 15, o ia ka makahiki 1922 o ia ko'u noho ana ma Wailau, a iloko o ka mahina o Feb. 9, makahiki 1923, i hoi mai al kuu kaikamahine oia hoi o Emma L. K. Kawaha, a noho pu me a'u kona mama. 
During my return and stay at Ko’olau with my grandchildren for a vacation September 15, 1922, I stayed in Wailau until February 9, 1923, and my daughter Emma L. K. Kawaha stayed with me, her mama.

Iloko o Feb, 11, i hele mai ai o Lui Hookano e noi i kuu kaikamahine i wahine nana a ua holo like ia manao mawaena o laua a mai ia manawa mai ko lana noho pu aaa ahiki i Aperila 14, makahiki 1923, i mareia ai laua. 
On February 11, Lui Ho’okano came to ask for my daughter as his wife and the suggestion was decided between them and from that time they lived happily together until April 14, 1923, when they married.

Ua akoakoa pu mai me ka ohana o ke kane, a pela pu me a'u kona mama ame ka'u mau keiki, kona kaikuaana, oia o Perpetua Antonia Kapuaaliilani Silva Lachance, ame Samuel Sapito Antony Silva, kona kaikunane, amo kona mau kaikaina, oia o Mary Kekulamanu Silva Sales, ame Victoria Kahilihiapo Silva Ano, ame Annie Sarah Kekelaonalani Silva Wood, ame Agnes Mamie Kahikulani Silva
The family of the man gathered, and likewise me, her mama, her children, her older sister, Perpetua Antonia Kapualiilani Silva Lachance, her brother Samuel Sapito Antony Silva, and her younger sisters Mary Kekulamanu Silva Sales, Victoira Kahilihiapo Silva Ano, Annie Sarah Kekelaonalani Silva Wood, and Agnes Mamie Kahikulani Silva.

Ua akoakoa like mai me na hoaloha mahina o ka papaaina i hoomakaukauia ai, na ke kahunapule, J. K. Paele i mare ia laua iloko o ka ihiihi o kana oihana, ho kahunapule, me ka maikai wale no ahiki i ka hoi ana o ka poe apau. 
Her friends also gathered and prepared the meal, and the preacher, J. K. Paele, married them in the holiness of his profession as priest, with great joy as all the people came.

Mahope mai o ia mau la, ua hoi aku laua a noho ma Mahuahale, kahi o Lui Hookano i noho ai, aole no i loihi aku ko laua noho ana, ua hoomaka ko laua hoopaapaa. 
After those days, they returned and lived in Mahuahale, the place Lui Ho’okanoa lived, not far from where we lived, and their quarreling began.

Oiai, ua olelo aku au ia Lui Hookano, aole hiki iaia ke malama i na keiki a kuu kaikamahine, eia nae, ua olelo mai, ua hiki no iaia ke malama i na keiki a kuu lei, o ka mea apiki nae ua hoehaeha mau oia i ka noonoo o kana wahine. Ina e huhu oia i kaua wahine o ka hele aku la no ia i ka haleaina me kana keiki e ai ai, a no ka'u kaikamahine hoi, aohe mea hiki iaia ke hana. Nolaila, ua hoomanawanui kuu kaikamahine ame kana mau keiki i ka pololi. Nui na pilikia i halawai me kuu lei, a na'u, no e kokua aku iaia, ame kuu nui moopuna. 
Then I told Lui Ho’okano, if he couldn’t care for my child, then, I said, he could care for the children of my child.  The treacherous thing nevertheless inflicted pain to the mind of his wife.  If he was angry at his wife on going to a restaurant with her children to eat, there was nothing even my daughter could do.  Therefore, my daughter and her children endured hunger.  I had many problems meeting my child, and helping her and my many grandchildren.

Ua nui no hoi ka hoomanawanui ana ina hana a ke kane ame na olelo hooweliweli mai ko Lui Hookano waha mai, e pili ana i kuu kaikamahine a ia'u ame ka'u mau keiki, a no ia mau hana, na hele maoli kuu kaikamahine e hui me ka makai nui o Koolau, a ua hiki ole iaia ke hooponopono, nolaila, i hoouna loa ia mai ai i Honolulu i ka Makai Nui Trask, a nana i kauoha aku i ko Koolau makai e lawe maiia Lui Hookano no ka hui pu ana me ia. 
There was much to endure-the evil deeds of her husband and the threats from Lui Ho’okano’s mouth regarding my child, me and my many children.  And for those reasons my daughter went right out to meet with the sheriff of Ko’olau, and since he couldn’t correct the issues, she sent all the way to Honolulu to Sherriff Trask, and he ordered the Ko’olau police to bring Lui Ho’okano to meet with him.

Ua ninau ka makai nui ia Lui Hookano no kana mau olelo, ina he mea olaio; ua hooweliweli aku oia i kana wahine, he oiaio ua ae oia i kona hewa, ua a'o ikaika mai ka makai hui ia Lui Hookano, aole e hana hou ia mau hana i kana wahine, aole hoi e hoopuka hou i na olelo hooweliweli, na ae aku oia e hoopau loa oia ia mau hana, aole nae oia i hooko ia mau a'oia ana mai. 
The sheriff asked Lui Ho’okano to tell him if it was true that he threatened his wife; he admitted his fault, and the police strongly counseled Lui Ho’okano not to do these things to his wife again, not to continue to issue threats, and he agreed to completely stop those things, but didn’t fulfill that agreement.

Ua hoike aku o Lui Hookano imua o ka Makai Kui Trask, no kona makemake ole i ke keiki nui a kana wahine oia o Antony, no ia kumu ua hoi mai me a'u e noho ai i kekahi manawa, no'u iho i kekahi manawa noho au i Hoolau, i kekahi manawa no, hoi mai au i Honolulu nei e noho ai no kekahi mau la. No kela mau kumu, na hiki ole i kuu lei ke hoomanawanui, o ia kona mea i hele maoli ai i ka makai no ia mau olelo, a, ua oleloia mai kuu kaikamahine e hoi mai me a'u e noho ai. 
Lui Ho’okano revealed in front of Sheriff Trask, that he had no love for the oldest child of his wife, Antony, because he returned with me to live sometimes, and I sometimes stayed in Ho’olau; indeed, I returned to Honolulu to stay for many days.  For these reasons, my child couldn’t be patient, went right to the police with these words, and my daughter was told to return to live with me.

Ua noho oia me a'u ame kona mau kaikaina ahiki i ko makou hoi ana i Koolau e noho ai ma Wailau, o ia ko'u lehulehu kuu mau keiki ame kuu mau moopuna, ahiki i Feb. la 3, makahiki 1924, na ike hou mai o Lui i kana wahine me ko makou manao ole ae e hana mai ana oia i kekahi mau hana hoomainoino maluna o kuu kaikamahine. 
She lived with me and her younger sisters until our return to Ko’olau to live at Wailau, with my large household, my children and grandchildren, until on February 3, 1924, Lui again saw his wife, and with our thoughtless agreement, continued to torture my daughter.

Oiai, o Lui i hele hou mai e koi i kana wahine no ko laua noho pu hou ana, na olelo kana wahine, he ae no au ina oe e hoopau i kou manao ana e hoopilikia mai ia'u, aka ina kaua e hoi a noho pu me kou manao, hookamani, no ka mea, ua maka'u ia oe no kau mau olelo hooweliweli, ua olelo mai oe ia'u he laki ke loaa ia u he mau mahina hou e ola aku ai. Nolaila, aole paha oe e aloha mai ana ia'u ma ke ano he wahine nau. Eia kekahi, ke koi mau mai nei oe ia'u e hoi kaua i kou hale e noho ai, no'u aole o'u makemake no k a mea, ua ike no oe aohe wai e hiki ai ke holoi i ka lole o kakou, he ku hale wale iho no aohe o wai, nolaila, aole o'u manao no ko kaua noho pu hou no ka mea, ua olelo pinepine mai oe ia'u e make ana au ia oe, no ka mea ua paa kou manao e hana mai ana oe i mea no'u e make ai, no'u iho he aloha au i kau mau keiki ame kuu. mama oia hookahi wale no i lehulehu ia makou kana mau keiki. Pela no hoi au ame ka'u mau keiki aole o'u makemake e noho pu hou kaua, aia no hoi paha no kekahi manawa aku, ia na olelo a ka'u kaikamahine i kamailio aku imua o kana kane oia o Lui Hookano. 
While Lui came to persuade his wife that they live together again, his wife said, “I agree if you stop your ideas of trouble towards me, but if we return to live together with your same ideas, pretending, because of fear of you and your threatening words, I’ll be lucky to have more months to live.  Therefore, perhaps you don’t love me as your wife.  Here is the thing, you urge me to return to your home to live, but for my part, I don’t want to, because you know no one else who can wash your clothes, no one who will stay home, therefore it’s not my intention to live in servitude agaiin, because you have said many times to me that I myself will be dead to you.  I love my children and my mama, being only one in a multitude of her children, because your thoughts were steadfast to cause my death.  For these reasons, I and my children don’t want to live together again in servitude, there is perhaps some time.”  Those words my daughter spoke to her husband Lui Ho’okano.

Ua olelo mai no hoi o Lui ua hoopau Ioa au ia mau olelo a'u i kamailio aku ai ia oe, e pono no hoi oe e ae mai e hoi mai kaua, alaila hiki ia'u ke hele e huli i hale no kaua, o ia ka Lui mau olelo i loheia aku me ka maikai. 
Lui said, “I am completely finished with those things that I said to you, it is right for you to agree to return and then I can search for a home for us”, those are Lui’s words heard with goodness.

Ia manawa i pane hou aku ai kana wahine, ina hoi ha pela kou manao, alaila, he oi aku ka ponoe noho no kaua me mama, no ka mea he wai ko mama wahi kekahi no hoi, ua lawa no kela hale a mama e noho nei he nui na rumi moe, loaa no kekahi rumi no kaua e noho ai, ua hoole mai o Lui, aole ona makemake e noho pu me ka oliana, aole me kou ohana, aole me ko'u ohana, o ia ka makou mau olelo i lohe aku mawaena o laua. 
At that time, his wife answered, “If I return as you propose, then it is best for us to live with mama, because that house of mama’s has enought bedrooms, we could have room for us to live”.
Lui refused, he didn’t want to live with happiness, “Not with your family, not with my family”, those were the words I heard between the two of them.

Iloko o Feb. 9 Poalima, ahiahi, hiki hou ae no o Lui, i ko'u hale mo ke koi hou ana no iu i kana wahine e hoi hou laua, no ka ae ole aku paha o ka wahine, ua uwe kuwo maoli o Lui a nui kona leo, ua hiki loa ke loheia mai ka nui o ka leo, a uo ia mau hana a Lui i manao ai kana wahine i na paha oia e hoole hou aku ana, o kona hana naaupo no paha ia iaia iho, nolaila oia i ae aku ai e hoi aku me ia. 
On February 9, Friday evening, Lui arrived again to my home, with the demand again to his wife, that the two of them should go back together.  The wife perhaps didn’t agree, Lui wept, pretending to howl in his loud voice - the loudness of his voice could easily be heard - and Lui continued to roar at the thought his wife perhaps refused again, his actions ignorant, thinking perhaps that therefore she would agree to return with him.

Mamua aku o ka la 5 o Feb. ua kipa mai kona unele oia hoi o J. K. Paele no ka ike i na moopuna ame ka'u kaikamahine, no ke noi ana mai i kuu kaikamahine e hoopau i kona manao paakiki a hoi oia me ke kane e noho ai, ua hoole mai no kuu lei mamua o J. K. Paele kona anakala, nou, aole oe i ike, aka no'u iho, he laki ke loaa he mau mahina hou ia'u e ola aku ai, o ia ka Lui i olelo mai ai ia'u, nolaila ina e make au pehea la ka'u mau keiki, o ka pane hoi ma ko ka anakala aoao, e hooia mai ana aole oia e hana ino mai ia oe, 110 ka mea, ua a'o ikaika mai ka makai nui iaia, nolaila e pono ke hoopau kela manao ou o ia ka J. K. Paele mau olelo i kamailio mai, a o ka pane hoi mai kuu lei mai, o ia keia: Ina a'u e hoi hou ana me Lui e make ana, nolaila, ua maka'u au mahope au make koke. 
Before the fifth of February, her uncle J. K. Paele visited to see the grandchildren and my daughter, in order to appeal to my daughter to end her obstinacy and return with her husband to live.  My child refused in front of J. K. Paele, her uncle, “You don’t understand, but for myself, luckily I have obtained more months to live as, Lui told me.  If I died what about my children”, was the reply to her uncle’s advice.  “He agreed he won’t do evil to you, because the sheriff admonished him forcefully, therefore you must end those thoughts”, were J. K. Paele’s words of conversation.  The reply of my child was this: “If I return again with Lui, I am afraid death would be near”.

He mea oiaio ua hooko o Lui Hookano i kana mau olelo i kamailio ai i kuu kaikamahine. Iloko o Feb. 11, 1924, i kii mai ai o Lui Hookano i kuu kaikamahine no ka hoi ana a noho ma Kaalaea e noho ai i ka rumi hoolimalima o ke Kepani, me kona olelo mai o laua wale no aohe makemake ia na keiki nunui, o ka mea apiki 0 ka Lui Hookano keiki ua noho pu no me ia, a no na keiki hoi a kuu kaikamuhine, na noho no me. 
Lui Ho’okano confirmed the truth in his words of conversation to my daughter.  On February 11, 1924, Lui Ho’okano fetched my daughter to return and stay in Ka’alaea to live in a rented Japanese room, in his words between the two of them, he didn’t want a lot of children, the deceitful thing - Lui Ho’okano’s child live together with him, and the children of my daughter lived with me.

A'u, a iloko o Feb. 23, 1924, a m., i kii mai ai kuu kaikamahine i na keiki e hoi me ia' o noho ai no hookahi pule wale no, alaila, hoihoi mai au me oe e mama, no ka mea e hoomanao mau ana au i na keiki i kekahi mau po aole hiki ia'u ke hiamoe, no kuu aloha, no ka mea akahi no a kaawale mai a'u aku. Nolaila, e ae mai oe e mama e hoi makou i keia ahiahi, ua ae mai hoi o Lui olelo mai ia'u ina au e makemake alaila kii mai au ia bebe ma aia ho hei a hoi mai oe alaila hoihoi mai au ia bebe ma. 
The morning of February 23, 1924, my daughter fetched the children to return with me to live for only one week.  Then, I was happy because I kept remembering the children during the nights when I couldn’t sleep for my love, because she was separated from me.  Therefore, you agreed for mama to return that evening, Lui agreed for me to return if I wanted, then I fetched the babies, that was a plot that I return from you then, happy about the babies.

Eia nae, aole i loihi na la, ua hoopokoleia na la o kuu lei, oiai i ka Poaono 24 o Feb, na holo mai la au i Honolulu nei i ke kauka no ko'u onawaliwali, a iloko o eiwa la o ko'u kaawale ana, mai kuu kaikamahine, ame kuu mau moopuna a hoi aku au i ka la 3 o Maraki Poakahi ia no Koolau, me kekahi o ka'u kaikamahine. Oiai aia kuu kaikamahine i ka halekuai me kona anakala oia o J.K. Paele, ahiki i ka hoi ana aku o na kaa ohua a ike aku la kekahi mea i kamaaina i kuu Lei mo kona hai ana aku i kuu lei ma ka olelo ana aku e Emma, ua hoi mai nei o mama aia i ka hale, no ia lohe ana o kuu Lei ua hoi aku au, ua Lele koko mai oia e ike ia'u i kona mama ame kona niau kaikaina. 
But the days weren’t long, the days of my child shortened.  On Saturday February 23, I went to Honolulu to the doctor for my weakness, and for nine days was away from my daughter and my grandchildren, until I returned on Monday March 3 to Ko’olau with one of my daughters.  My daughter was at the store with her uncle J. K. Paele when I returned the rental car.  I saw someone familiar, my child, and called “Emma, mama has returned home”, and hearing I returned, she was startled to see her mama and her younger sister.

Eia ka o ko 'u ike hope ana ,ia i kuu Lei kaikamahine a' hui a kamailio pu me ka maikai ame kona mau pokii, oia o Mrs. Victoria Kukahilihiapoaliilani Silva Ano, ame Miss Agnes Mamie Kahikualiilani Silva amo kekahi o kana mau keiki, Ua piha paha ka hapalua hora o kona noho pu ana me a'u mo kona mau pokii, a iloko o Ka hapalua hora ekolu ,no hoi, o kona makaukau no ia no ka hoi i ko laua wahi i noho ai, me kona olelo mai ia'u, mama na hiamoe o Lahela aole hiki ia 'u ke hapai, e moo no hoi mo oe e mama a ka la apopo, alaila hele mai au e holoi i na wahi lole o bebe ma, ua ae aku no au me ka manao ole ao he pilikia kekahi ahiki i ke kakahiaka nui, kani mai ana ke kelepona, o kuu kaikamahine o Mamie oia ka mea i ku aku e pano no kela kahea. 
Then the last sight of my daughter, in conversation with her good cousins Mrs. Victoria Kukahilihiapoaliilani Silva Ano, Miss Agnes Mamie Kahikualiilani Silva, and one of her children.  Perhaps half an hour was filled with her stay with me and her cousins, until at 3:30 she was ready for her return to the place the two of them were living, and she said to me she would return to wash the babies’ clothes the next day.  I agreed without thinking of a problem until early morning.  The telephone rang, and my daughter Mamie Answered that call.

Eia ka o kuu kaikamahine no oia o Emma Lahelakaakaualiilani Sliva Hookano, e ninau mai ana i kona pokii, auhea o mama, ka pane a kona, pokii iala, eia no, makemake oe ia mama ae, makemake au in niania. O ko'u ku aku Ia no hoi ia, ae owau keia o mama, ae o Emma keia, e mama olelo mai nei o Lui ia 'u, e ai aku au ia oe e mama, aole au e hele hou aku ana i kou hale e mama, nolaila na ninau aku au iia no keaha hoi ke kumu, aole au i maopopo ua ninau hou aku au i kuu Lei, a aia ihea o Lui; o ka pane mai kuu Lei mai eia no maanei, o ka'u hoi keia e olelo aku oe ia Lui e ku mai i ke kelepona, ua lohe aku la au i kuu Lei i kia olelo ana aku ia Lui, e makemake o mama ia oe, o ka Lui pane nae i loheia aku ai i ka pane ana aku kana wahine, kulikuli oe, o ia ka'u mau olelo i lohe aku ai mai ko Lui waha mai» o ka. pane hoi mai kuu Lei mai e hai mai ana ia'u i kona mama nei, aohe makemake o Lui e kamailio me oe e mama o ka pau no ia o ko maua kamailio ana. 
My daughter Emma Lahelaka’akauali’ilani Silva Ho’okano, asked her cousins “Where is mama?”, her cousin replied, “Right here, I want gossip, you want mama”.  
I am standing, “This is mama speaking”.  
“This is Emma speaking, mama, Lui told me I ate with you, mama, I won’t be going to your house mama”.
Therefore I asked what was the reason, I don’t understand.  I ask my child, “Where is Lui?”.
The answer of my child: “Here, he is right here”.
My responce is, “Tell Lui I want to speak to him.”
I heard my child speak to Lui, “Mama wants you.”
Lui’s answer was heard responding to his wife “Shut up”, heard the words from Lui’s mouth.
My child replied to tell me, her mama, “Lui doesn’t want to talk to you mama” and the conversation was over.  

Eia ka, o ko'u kamailio ana ia me kuu kaikamahine pau ka lolio hou ana i ka leo aole no hoi i piha na minuke he umi mahope iho o ko maua kamailio ana, kani hou mai ana ke kelepona no ka lua o ka manawa, o ko'u ku hou aku la no hoi ia. 
Then, after my conversation with my daughter is finished, the voice changed again - in less than ten minutes after our conversation.  The telephone rang again for the second time, while I still stood there.

Eia ka o kuu moopuna no e tutu na make o mama ua kiia i ka pu e Lui. 
Then there was my grandchild: “Grandma, mama is shot with a gun by Lui.”

Iloko o kela manawa ua piha au i ke aloha me ke kaumaha, ua pani nu i ka'u kelepona no ke kahea ana i ke kikowaena e haawi mai i ka helu o Kaneohe court-house, aole no hoi i loihi loaa koke mai la no ka pane, o Mr Aiu ka mea i pane mai, owau keia o Mrs. Fern ua make kuu kaikamahine, ua kiia e Lui Hookano, ua ae mai o Mr. Aiu, pau ka'u kamailio ana me Aiu ua kahea hou au i ke kiko-waena e haawi mai i ka helu, 48557 ia'u, aole no hoi i loihi loaa koke mai la noka pane, a lobe koke aku la au i ka leo o ia Lei a'u i ka halo, ana mai, e o mama keia ua make ko kuaana Emma, pani, hou no au i ka 'u kelepona a noi hou— au i ko kiko-waena e haawi mai ia'u i ko Honolulu kelepona ua loaa koke mai la no, a loheia aku la ka leo o ke kiko-waena i ka olelo mai. Honolulu ae, haawi mai oe i ka helu 79586, ua ae mai ke kiko-waena ua kakali iki iho la au no kekahi mau minuke, a loaa mai la ke kauoha e hookomo iho i ke kenikeni, ao o ko'u hookomo aku la no ia, o ka hui koke mai la no ia mea ia mau keiki, a hoike aku no hoi i ka meahou kaumaha, e ua make o kunana Emma i kiia i ka pu e Lui Hookano. 
In that moment I was full of love and grief, as I hung up my telephone, called the telephone operator to give me the number to the Kaneohe courthouse.  It wasn’t long before I received the answer, Mr. Aiu was the one who answered.  I said I was Mrs. Fern, my daughter had died, shot by Lui Hookano.  At the end of my conversation with Aiu, I called the operator again to give the number, 48557, and it wasn’t long before I received the reply...the voice of that child of mine, “This is mama, your older sister Emma is dead”.  After hanging up, I called again to ask the operator to give me the Honolulu phone.  Honolulu accepted, she gave me the number 79586, the operator dialed, I waited a few minutes, and got the order to insert a dime, I put it in, and the local association was there for children’s matters, and also publishing resting news: Emma had died, shot by Lui Ho’okano.

Mahope iki iko o ia manawa ua kani hou mai la ka'u kelepona e hai mai ana ia'u, ua holo o Lui me ka pu no iloko o kona lima, auwe kuu pilikia e aole no hoi i loihi ike aku la makou i kekahi kaa otomobile oia ka o kuu mau moopuna no me kekahi aunty no hoi o lakou a hele mai la a hui me a'u a koi koke mai la ia'u e Lele, aole e noho i ka hale, no ka mea, ua holo o Lui, o ko makou kau aku la no ia maluna o ke kaa ahiki i Kaalaea kahi i kiia ai a make mainoino kuu kaikamahine mahope o ka inaina o ke kane i ike ole ia mea he aloha wahine. Ua ike aku i ka piha i ka lehulehu ame ke kanaka o ke aupuni oia o Kukahiko, ninau aku au i ka makai. Pehea la hiki no anei ia'u ko hele e ike, ae hiki o ko'u hele aku la no ia a pii iluna ma ka halo maluna me kuu kaikamahine me Mamie ahiki i ke kau ana iluna o ka lanai a huli ae la ma kekahi aoao i kupono i ka rumi a kuu Lei e waiho ana. Auwe kuu Lei e, kuu minamina hoi ke aloha i ka waiho mai aole ka ike mai, aloha kuu lei i ka moe mai Hoko o ke koko auwe no hoi keia hana aloha ole, i koikoi mai ka e hoi hou aku me ia e noho ai, i mea hoomainoino me ka maikai wale no ka hoi o ka make koke iho la no ka hoi ia, auwe kuu ehaeha me ia mau hana hoomainoino, i kuu lei hoomanawanui i na hana ino a Lui Hookano.  La'u no e uwe ana, komo mai ana ka Makai Nui Robert W. Davis o Kolau, a lohe aku au i ke kahea mai ia'u, e Mrs. Fern, e oluolu hoi oe e kakali iki, a pau ka ke kauka nana ana. 
After a little while my phone rang, telling me “Lui ran with the gun in his hand” -alas my trouble -”and hasn’t returned for a long time.”  We saw a car, my grandchildren with an aunty of theirs came and met me and implored me to flee, not to stay in the house, because Lui had run.  We drove in the car until Kaalaea, the place my daughter was shot until cruelly dead after the hatred of the man who didn’t know love for his wife.  We saw it full of a crowd and a government man, Kukahilo.  I asked for the police.  “How can I go to see”, he said that I can go and I climbed up the house above with my daughter Mamie, until we came to the lanai and searched on a side suitable for a room, and my child was lying there.  Alas my child, my grief, the love lying without being seen, aloha my child lying in blood, alas an act without love, persuading her to return again to live with him, a torturing thing to the very best, so close to death.  While I was crying, Police Chief Robert W. DAvis of Koolau entered and heard the call to me, “Mrs. Fern, please return to wait a little until the doctor finishes seeing her.”

I ka ike ana o ke kauka i ke ano o ka hanaia ana elike me keia, he ku i ka hoomainoino i luliluli iho ai ke poo o ke kauka no kela mau hana ku i ke aloha ole, a keia kane aohe kumu o ka inaina ana, aohe no hoi, he hewa i hanaia e kuu kaikamahine, o ka pepehi ana, a make iloko o na lima o Lui Hookano, aole hoi i kaama'i a make mamuli mai no o ko Lui hahu ana i kana wahi i ka hookikina i na keiki e hele i ke kula ame ka Lui keiki, no Lui hoi, e hoeha mau ana oia i na keiki a kuu kaikamahine a ma kana hoi, aole. Nolaila, oia i pepehi ai i kuu kaikamahine a make me kana lei bebe iloko o kona lima, ka ehiku hoi o kana mau keiki. He mea nui na keiki iaia a haalele iho la ma-hope uei.  Mahope o ka nana ana a ke kau-ka ame ka nui lehulehu, e nana ana, i ko. kino make o kuu Lei, ua nui ko lakou minamina me ko lakou hoopuka ana i na olelo no Lui, pepehi iho la a make haalele iho la a hele aku e koi i ke Kepani e huki i ke kaula o ka pu ana e paa ana iloko o kona lima, amo kona hoao ole ao no hoi e ki iaia, aka hono aku la ame e koi ia ha'i e hana uku nona, no ka hele ole ia aku e hana nona, o ka holo ana aku la ia e iko i kona ohana. 
The doctor saw this sort of act, a torturous shooting, agitating the head of the doctor for these things: shooting without love, and this man without reason for hatred, none at all, a crime done to my daughter, killing by the hand of Lui Ho’okano.  Not a siege of sickness until death follows, Lui purging his place, a disaster for the children going to school and Lui’s children, for Lui indeed inflicted continuous pain on the children and my daughter until her marriage was nothing.  Therefore he killed my daughter, with her baby in her hands, the seventh of her children.  The greatest thing to her were her children, abandoned after crying....


No ka'u kaikamahine hoi aole e hiki ke hele mai e ike ia'u, kupanaha no hoi, pau ia, ninau mai ka anakala ia'u oia o J. K. Paele e hoihoi me ia i Waiahole, no'u iho nole, e hoihoi aku ana «o me kona luaui i Kalihi, na keleponaia aku nei ia Silva no ke kii ana mai a hoihoi aku. O ka pilikia wale no, o ia ke alanui aole hiki ke aeia ahiki i ka hora elima o ke ahiahi, auwe no hoi ke aloha, mai ka hora ehiku o ke kakahiaka ahiki i ka hora elima aloha no hoi kuu Lei, akahi no a hapaiki, mai. kahi i waiho ai o ke kino puanuanu o kuu Lei, a hookauia iluna o ke kaa. (Aole i Pau)
For my daughter it’s not possible to come to see me.  Amazing it is over.  Her uncle J. K. Paele asked to return with her to Waiahole, unhealthy for me, to return with his true parent to Kalihi, to telephone Silva to fetch me and return.  The trouble is, the road couldn’t be opened until five o’clock in the evening.  Alas, it was from seven o’clock in the morning until five o’clock, until my beloved child, one small portion, was moved from the place the cold body of my child was left, and set upon the car.  
(Not finished)

Continued here.here.

No comments:

Post a Comment

Pepehi Kanaka (Murder)

The following English and Hawaiian language newspaper articles deal with the murder/suicide committed by my 3rd great grandfather, Samuel Sm...